Verkiezingen maart 2017: Wat denken onze partijen over de toekomst van onze kinderen

Nog enkele dagen en we mogen  weer kiezen. De partijen zijn al druk bezig om aandacht te krijgen in de media. Wilders met zijn nepnieuws, Asscher met zijn krantenartikel over meer eenheid in Nederland. Maar wat moeten we kiezen willen we een goede toekomst hebben voor ons en onze kinderen? Hieronder staan de belangrijkste standpunten die van belang zijn voor jonge gezinnen.

Beter balans tussen werk en gezin

Een belangrijk punt waar denk ik ieder gezin wel mee struggelt. Het combineren van werk met je gezin is vaak lastig. De tijden al wanneer je kind naar de opvang of school kan wijken vaak af met jouw werktijden. Meer flexibiliteit zou voor een beter balans zorgen. Daarom wil CDA jonge gezinnen helpen door meer mogelijkheden te bieden voor flexibelverlof en flexibele werktijden.

Ook de PVDA vindt dat de tijden van scholen flexibeler moeten zijn. Zij stellen voor dat kinderen vanaf 7.30 uur tot 18 uur op school terecht kunnen, zodat ouders beide de kans krijgen om te werken. De extra uren worden dan besteed aan activiteiten die gericht zijn op sport, cultuur, huiswerkbegeleiding of brede maatschappelijke ontwikkelen.

“We leven niet alleen om te werken”, luidt één van de titels in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het leven is meer dan alleen werken. Daarom willen zij voor voor de voorwaarden zorgen om zorg, gezin, werk en vrije tijd beter te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders.

De SP wilt dat de kinderopvang weer een publieke voorziening wordt en daardoor de opvang betaalbaar te maken. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zou de kinderopvang van vierdagdelen volgens hun gratis moeten zijn. Zo geloven zij dat elk kind de mogelijkheid krijgt om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. 

Beter onderwijs

Er zijn meerdere partijen die willen, dat kinderen al vóór de basisschool samen kunnen leren. Het CDA en PVDA willen beiden dat er één voorziening moet komen voor kinderen tot 4 jaar, waarbij kinderopvang, voorschool en peuterspeelzaal samen worden gevoegd.

Om te voorkomen dat kinderen op de basisschool achterlopen wilt de VVD de leerplicht verlagen naar 4 jaar. Daarnaast willen zij dat onder andere digitale vaardigheden, ondernemen en samenwerken vaste onderdelen worden naast de basisvakken in het onderwijs. Ook willen zij het leraarschap aantrekkelijker maken door betere beloning en meer waardering. Dit zouden meer mensen moeten helpen dit vak te kiezen.

De SP wilt af van ons prestatieculuur. Door verplichte (eind)toetsen tot het minimale te brengen en de leraar meer vertrouwen te geven in het inschatten van het niveau van de leerling.

Vaderschapsverlof

PVDA wilt gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Daarom willen zij het ouderschapsverlof verlengen van een week naar 3 maanden. Zo kunnen mannen ook zorg dragen voor de baby tijdens de kraamtijd. Zoals eerder vermeld is Groenlinks het hiermee eens en willen zij kraamverlof voor vaders uitbreiden. Volgens D66 wordt met een ruimer vaderschapsverlof de kans van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot. Daarom stelt D66 voor dat vaders recht krijgen op 12 weken extra betaald vaderschapsverlof tegen 70% van het loon.

15 maart

Met alle standpunten van alle partijen is het lastig om een keuze te maken. Lees daarom de verkiezingsprogramma’s van de partijen en let op waar jij prioriteiten aan stelt. Succes met het maken van de keuze, volg je hart!